Nieuw online oplostoernooi op Tweede Paasdag

Geplaatst op 06-04-2020 door Lars Slofstra

Na het succes van het eerste online oplostoernooi gaat de schaakvereniging Hoogland ondersteund door Paul Keres, nu een vervolg daaraan geven. Maandag 13 april, Tweede Paasdag, zal er wederom van 20.00 tot 22.00 een oplostoernooi online worden georganiseerd.

Ook dit keer is het een toernooi waar het erom gaat de zinnen in deze moeilijke tijd wat te verzetten door zelf op een, voor velen, andere wijze met schaken bezig te zijn. Je krijgt negen opgaven voorgelegd waarvan het de bedoeling is dat je deze zelf, dus zonder hulp van wie of wat ook, in twee uur oplost. Het gaat om het plezier.

Het toernooi zal deze keer uit twee groepen bestaan. De A-groep is bestemd voor de sterke oplossers – niveau nationale oplostop – en sterke schakers. De B-groep is voor de wat minder ervaren oplossers en de ‘gemiddelde’ schaker.

Nieuwe oplossers krijgen een instructie toegestuurd over hoe op te lossen en hoe de oplossingen weer te geven.

Kijk voor het verslag van het eerste toernooi op www.schakeninhoogland.nl of www.sgs-schaakbond.nl of www.probleemblad.nl

Voor meer informatie en aanmelden kun je je richten tot wimvelker@hotmail.com

Online schaken is nog even wennen

Geplaatst op 01-04-2020 door Maus Beurkens

Afgelopen maandag is de eerste “online schaak avond”georganiseerd door Schaakvereniging Hoogland. De deelnemers vonden het even wennen, maar zeker voor herhaling vatbaar! Er waren 11 deelnemers verdeeld over een snelschaaktoernooitje en de online-club-competitie. De uitslagen vind je hier. Maandag a.s. is er wederom de keuze tussen een lange partij (60 min + 30 s per zet) en een snel of rapidtoernooi.

Voor het snel/rapidtoernooi volstaat het om op maandag voor 20.00 uur in Chess.com ingelogd te zijn en aangemeld bij de club “Hoogland” in Chess.com (dit is de vinden onder het kopje verbinden/clubs)

Voor de lange partijen stuur een mail (maus.beurskens@live.nl) of appje (06-51173139) naar Maus, ivm met indelen s.v.p. uiterlijk zondagavond.

Tot Maandag

Online oplostoernooi groot succes

Geplaatst op 26-03-2020 door Lars Slofstra

(door Wim Velker)

In de avonduren van 24 maart vond er voor het eerst(?) een oplostoernooi plaats dat decentraal werd afgewerkt. In plaats van in een zaal, waar de wedstrijdleider precies kan zien of er niemand spiekt, was iedereen nu op zijn eigen verantwoordelijkheid aangewezen om eerlijk te spelen. Naar mijn idee is dat volkomen gelukt. Dank en complimenten aan de deelnemers.

De nieuwe wereld waarin we zijn komen te leven maakt dat zaken anders moeten, dat er tijdelijk veel meer vanuit huis moet gebeuren. Dat was de reden om dit online oplostoernooi te organiseren. En het sloeg aan! Maar liefst 29 aanmeldingen kwamen er binnen, niet alleen vanuit de regio Amersfoort maar ook vanuit Utrecht en verder weg.
Ook was er de nationale oplostop ‘aanwezig’. GM Dolf Wissmann (lees zijn artikelen in het KNSB-blad Schaakmagazine), IM Hans Uitenbroek en FM Johan de Boer. Daarnaast waren er nog drie oplossers die geregeld in de A-groep van de internationale oploswedstrijden uitkomen.
Verheugend was het dat er meer dan 10 nieuwe oplossers waren. Hopelijk zijn zij door dit toernooi en hun eigen resultaten zo geïnspireerd geraakt dat zij zich verder in dit onderdeel van het schaakspel willen bekwamen (Vraag eens een proefnummer aan van het geweldige bondsblad Probleemblad of kijk eens op de site van de Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden (zeg maar de Oplosbond) www.probleemblad.nl ).

Het toernooi had ik opgezet als zijnde voor de bekende regionale oplossers. Gert Reichardt kwam toen met de suggestie om de aankondiging ook op de site van En Passant te plaatsen, alwaar het gelezen werd door Evert Rademakers, bestuurslid van Paul Keres, waardoor hij ook de site van die club verscheen. Toen de aanmeldingen begonnen binnen te stromen  bedacht ik dat misschien wat topspelers mee zouden willen doen. Zo is het dus gekomen.
De moeilijkheidsgraad van de opgaven was gebaseerd op de regionale oplossers, zeg maar B-niveau, zoals dat in de internationale oploswereld wordt genoemd. Voor de nationale top te eenvoudig en daarom had ik bedacht dat deze zes oplossers een handicap zouden krijgen. Zij kregen twee extra opgaven waarna hun puntentotaal vermenigvuldigd zou worden met 9/11 (een sinister getal dat nine/eleven, een omen!) om hun resultaat te herleiden naar dat van de overige deelnemers. Dat mislukte, in dier voege dat ik veel te moeilijke extra opgaven had uitgezocht, waar de betreffende zes deelnemers nauwelijks punten op scoorden. Een volgende keer moet dat anders.

Voor de negen c.q elf opgaven kregen de oplossers twee uur bedenktijd. Per opgave vielen er maximaal 5 punten te verdienen.

Resultaten
Het toernooi werd een groot succes voor Gert Reichardt. Dat Gert een sterk oplosser is wisten we al uit de regionale toernooien. In dit online toernooi scoorde hij 43 van de 45 mogelijke punten. Slechts op de tweede driezet miste hij twee varianten. Een mooie prestatie, Gert! Robin Reichardt werd tweede. Hij miste op de driezet dezelfde varianten als Gert, maar vond slechts één van de drie oplossingen van het helpmatprobleem. Desondanks hier evenzeer een geweldige prestatie. De derde plaats was voor Grootmeester Dolf Wissman. Op de negen reguliere opgaven kwam hij tot 44,75 punten. Bijna het volle pond maar hij miste een lullig variantje in de eindspelstudie.

De vraag is of je dit als een studie moet beschouwen. Het is meer een ‘aardigheidje’. Ik had er voor gekozen omdat hij niet al te moeilijk is en omdat er nog een helpmat en een zelfmat zouden volgen, waar de meeste B-oplossers niet al te vertrouwd mee zijn. Wit maakt remise luidt de opdracht van deze studie van W. E. Rudolph uit 1912. Het is duidelijk dat wit, gelet op zijn grote materiele achterstand, zich alleen maar kan redden als hij de poorten sluit en daarmee de zwarte torens geen toegang biedt tot zijn vesting, onder het motto van Het hemelsche gerecht heeft zich ten lange lesten / Embarremt over my en mijn benaeuwde vesten.Maar hij moet snel handelen: 1. La4+! Lokt de koning naar voren en dan krijgt wit snel zijn zin. 1…Kxa4  Het lullige variantje dat Dolf – en anderen! – niet vermeldde was 1…Kc4  2. Lb3+ en de koning moet terug naar b5. 2. b3 + Kb5  3. c4+ Kc6  4. d5+ Kd7  5. e6+ K~  6. f5 en zwart komt er nooit meer door. De blokkerige torens zijn krachteloos en de loper is van de verkeerde veldkleur. Johan Beije speelde hier tot mijn verbazing, en vermoedelijk na afloop tot zijn eigen verbijstering, 6. fxg5 fxg5  7. Ke4. Het scheelde hem 2,25 punten.

Niet alleen Dolf Wissmann kwam tot 44,75 punten op de reguliere negen opgaven. Ook Hans Uitenbroek en Wouter van Rijn leverden die prestatie.

Hooglanders
De huidige oploskampioen van Hoogland, René van Nieuwenhuizen, leverde eveneens fraai werk af door met 39 punten een vierde plaats te veroveren. René was, jammer genoeg, de enige van de top-10 eindigers die een tweezet miste. En dat kostte hem de eerste plek. Het ging om de volgende, op het oog ingewikkelde tweezet van veelproducent Giorgio Guidelli, uit 1918, vol met penningen.

1. exf3 was een matdreiging als wit de derde rij zou beheersen.  Dat blijkt te realiseren door een penning op te heffen, namelijk met 1. Ta3. Op 1…fxe2 volgt er nu 2. f3 mat en zwarts schaakje met 1…Txd6+ wordt met 2. Pxd6 afgemat! Probeer zelf eens de andere pogingen van zwart om het mat te ontlopen, te weerleggen. En 1. Ld5+ is geen alternatieve oplossing maar een fout. Na 1…Pxd5 zou 2.De5 mat zijn geweest, ware het niet dat de dame gepend staat, zoals enkelen pas na afloop ontdekten.          

Mooi werk leverde ook onze jeugdige Szabi Buzogany. Niet alleen vanwege zijn 13e plaats, maar mede vanwege zijn score van bijna 24 punten. Daarbij zat ook een variant van het helpmat, altijd een goed teken als je daarin ook oplossingen vindt. Dat geldt ook voor Joost Hooning die aangaf tevreden te zijn. Het mooie vond ik dat hij het zelfmat oploste! Een goed teken. Hans van Doorn leek zelf niet zo tevreden, maar verbeterde zich overduidelijk ten opzichte van zijn eerste optreden, verleden jaar bij het TOTH.

Andere deelnemers
Zeer goed werk leverde Sharoez Shahrizadeh die zag dat zijn 30 punten goed waren voor een plek in de top tien. Een fraai debuut, Sharoez! Ook Alwin van Ee en Arend van de Lagemaat kunnen naar mijn idee terugkijken op een geslaagde eerste deelname.
Goede prestaties werden er geleverd – uiteraard – door de oplossers uit de A-categorie. Ondanks de handicap eindigden zij allen in de top tien.

Minder tevreden zullen Rens ter Veen, Berry Beijer en Lars Slofstra zijn geweest. Zij kunnen beter dan zij in dit toernooi hebben laten zien, dat hebben zij met hun prestaties in regionale en internationale oplostoernooien getoond.
Jaap van der Tuuk, oud SGS-kampioen in het ‘gewone’ bordschaak, en Gerben van Pel moesten door verschillende oorzaken, kort na het begin afhaken. Hun puntentotaal zou ongetwijfeld hoger zijn geweest als zij hadden kunnen doorgaan.
Graag vraag ik nog aandacht voor de nummer 26, Seth van Os, 9 jaar, die perse mee wilde doen, met de steun van zijn ouders. Fijn dat je er was, Seth en blijf meedoen. Je prestaties zullen stijgen.

Slot
Of men goed had gepresteerd of minder tevreden was over het puntentotaal, uit de reacties van alle deelnemers bleek dat dit een zeer geslaagd toernooi is geweest. Voor herhaling vatbaar.

Zoals ik de deelnemers al heb verteld, overweegt schaakclub Paul Keres ook een oplostoernooi te organiseren. Als dat niet doorgaat, doe ik dat mogelijk de volgende maand zelf weer.

Iedereen bedankt en tot mails / ziens (in betere tijden).

De eindstand (klik om te vergroten)

Wim Velker

De tekst is van Wim Velker.
De tabel is door Berry Beijer gemaakt.
De foto’s zijn door de deelnemers zelf genomen. Lars Slofstra heeft alles in elkaar geknutseld.   

Online Schaken op maandagavond!

Geplaatst op 26-03-2020 door Maus Beurkens

Aangezien wij zeker tot 6 april en wellicht tot 1 juni niet live schaken op de maandagavond, wil ik de komende weken een “online-competitie starten”. Deze competitie staat los van de reguliere interne competitie.

Hoe gaat het in zijn werk:
– maak (of gebruik) een account op chess.com
– mail iedere zondag, voor 18 uur, dat je meedoet. Als ik geen bericht krijg wordt je niet ingedeeld.
– ik deel in op score, uitgaande van de huidige stand van de interne competitie.
– maandagavond, voor 20 uur mail ik de indeling naar alle leden.
– daag je tegenstander uit via CHESS.COM (of accepteer zijn uitdaging)
– speel alsof je op de club bent!
– geef na afloop je uitslag door via e-mail
– speeltempo is hetzelfde als de interne competitie (60 min pp + 30 sec per zet, afwijkend speeltempo kun je onderling afspreken)

Wil je meedoen, meld je via e-mail aan bij mij (maus.beurskens@live.nl). Geef svp ook aan wat je gebruikersnaam is op chess.com, zodat je tegenstander je kan vinden.

Deze competitie duurt zeker tot 6 april, maar wellicht tot 1 juni. Voor leden die -zodra Rutte de teugels laat vieren- nog niet direct weer naar de clubavonden willen/kunnen/mogen komen, kan ik deze online-competitie langer voortzetten.

Oplostoernooi 23 maart 2020

Geplaatst op 19-03-2020 door Pieter Quelle

In deze tijden van weinig schaken gaat Wim Velker een “online” oplostoernooi organiseren. Wat is de bedoeling:

Op 23 maart a.s. om 20.00 ontvang je via de mail een aantal schaakproblemen. Die los je thuis op. Zodra je de oplossingen hebt gevonden stuur je de oplossingen via de mail terug naar Wim.

Wie de meeste goede oplossingen heeft wint het toernooi. Waarschijnlijk zullen er ook een paar “andere soorten” problemen gevraagd worden. Leuk moment om er gewoon kennis mee te maken.

“Maar je kunt je computer toch gebruiken om de stellingen op te lossen” hoor ik je al denken. Dat kan uiteraard. Is geen controle op. Maar natuurlijk niet de bedoeling! Het gaat er gewoon om jezelf te testen en vooral te genieten van de schoonheid van ons mooie schaakspel.

Hoe gaat het in z’n werk:

  1. Meld je aan met een mailadres (dat je op maandag 23-3-2020 kunt gebruiken)
  2. Deelnemers ontvangen tegelijk de opgaven via de mail
  3. Insturen van de oplossingen in 1 keer via de mail (binnenkomst mail is inlevertijd)
  4. Je moet wel insturen binnen een bepaalde tijd. Dit zal nader bepaald worden en ik verwacht dat dit voor de start van het toernooi bekend gemaakt wordt.

Het is de bedoeling van Wim om vooraf wat instructie te mailen (zeker handig als je voor het eerst mee doet) in zake de verschillende soorten problemen. Schrijf je dus op tijd in: wimvelker@hotmail.com Inschrijven kan tot maandag 23 maart 19.00 uur (maar dan heb je geen tijd meer om de instructie te ontvangen en door te nemen!!)

Alle schaakavonden in maart gecancelled

Geplaatst op 14-03-2020 door Maus Beurkens

Conform de richtlijnen van de KNSB zullen in de maand maart GEEN clubactiviteiten plaatsvinden. Zowel de externe wedstrijden als de interne competitie wordt uitgesteld tot april (of later, indien dit nodig is). De interne competitie op 16, 23 en 30 maart komt te vervallen!

Eindstanden en foto’s 25e Cafeschaaktoernooi

Geplaatst op 13-03-2020 door Lars Slofstra

Het coronavirus sloeg ook toe bij de 25e editie van Het Enige Echte Cafeschaaktoernooi van Nederland. Ten eerste door een ietwat teleurstellende opkomst en een late afmelding. Ten tweede door de glorieuze winst van team Liever Heineken dan Corona!

Al met al weer een geslaagde editie. De organisatie zal in de toekomst wel nadenken om meer ronden te kunnen spelen als er kleinere groepen zijn.

De eindstanden en foto’s staan hieronder:

VIERTAL VERRAST

Geplaatst op 04-03-2020 door Pieter Quelle

Het eerste viertal wisselt matige prestaties ( 4 – 0 verloren tegen Laren) af met zeer verrassende resultaten. De 4 – 0 winst op Hoevelaken behoorde tot de laatste categorie, maar ook het 2 – 2 gelijk spel dat maandagavond in Oudewater tegen het zeer sterke Kijk Uit werd geboekt, kan als een positief wapenfeit de boeken in. Aangetekend daarbij moet wel worden dat aan de borden drie en vier de Kijkuiters niet uitkeken en goede stellingen in remise lieten verzanden. Wim (ik dus) kwam met een duidelijke ontwikkelingsachterstand uit de opening, maar toen zijn (mijn) tegenstander alle kans had om de stelling op een voordelige wijze te openen, schoof hij deze dicht! Even later was ½ – ½ het verdict. Bij Albert aan bord 4 ging het mutatis mutandis op dezelfde wijze. Onze man had de gehele partij, zoals hij het zelf zei, achter de feiten aangelopen, maar op beide vleugels waren de pionnen in elkaar geschoven. De witte pionnenfalanx d4-c5-b6 tegenover d5-c6-b7 gaf optisch het voordeel aan wit. De vijandelijke koning kon echter niet binnendringen en offers op c6 of b7 leken weinig effectief. Dus ook hier remise.
Intussen had Jan tegen de sterke Ed Oosterlaken de koning omgelegd. Door een misgreep was Jan vanuit een min of meer gelijke stelling de kwaliteit achter gekomen waarmee zijn lot beslist was. Restte de partij van invaller Eddy. Aan het eerste bord trof hij een tegenstander met een rating van 2000+, maar lang bleef de stelling in evenwicht. Er ontstond een eindspel met aan beide kanten 4 pionnen en alle zware stukken. In de tijdnoodfase werd het de vraag welke koning het heerst zou worden mat gezet, maar toen de dames van het bord gingen wist Eddy zo rond de 55e zet met twee torens de vijandelijke majesteit te doden. Een fraaie partij en een fraaie prestatie. (2 – 2).

TWEEDE EERSTE

Geplaatst op 20-02-2020 door Pieter Quelle

In Putten heeft het tweede achttal de eerste plaats in klasse 1C heroverd. Tegen het in degradatiegevaar verkerende PSV/DoDo boekten de onzen een kleine maar verdiende overwinning: 3½ – 4½.

Teamleider Wim Velker (ik dus) kon reeds om negen uur langs de borden gaan wandelen. Zijn (mijn) tegenstander blunderde opzichtig in de opening wat hem op zet acht een stuk kostte, hetgeen, na gespartel, uiteindelijk tot ondekbaar mat leidde. Bij de viewing maakte mijn hart een klein sprongetje: we stevenden op een 4½ – 3½ of 5 -3 zege af. Natuurlijk was de avond nog lang en fouten en misgrepen zouden het beeld ongetwijfeld gaan bijstellen. Maar dat gebeurde niet! De uitslagen die de stellingen om negen uur voorspelden, kwamen ook daadwerkelijk op het scorebord, zonder dat er onderweg verandering in de resultaten zich aandienden.

Het wachten op de 0 – 2 en 0 – 3 duurde nog wel een uurtje, maar toen hadden Maus en Florian de schaapjes op het droge. Maus’ verwoestende koningsaanval ging niet tot mat maar leverde wel de vijandelijke dame op. Het was de derde invalbeurt in het tweede van Maus en hij bracht met deze overwinning zijn persoonlijk resultaat naar 3 uit 3, waarmee hij een TPR van 2041 heeft bewerkstelligd. Klasse! Florian had de kwaliteit verkregen en kon daarna alles afruilen en de partij simpel uitschuiven.

De eerste nul kwam van Eddy. Des tegenstanders loperpaar bleek een ongrijpbare vijand die de torenbatterij op de a-lijn op geweldige en gewelddadige wijze ondersteunde. Eddy’s koning kon niet aan dit spervuur ontsnappen: Dood! Gelukkig kon Szabi wel ontsnappen aan de verleidingen van zijn eveneens jeugdige maar vrouwelijke tegenstander. Volgens de langs de borden hobbelende stuurman had het allemaal wat sneller gekund, maar toen Szabi een stuk had veroverd was het pleit snel beslecht: 1 – 4 en nog een halfje! Dat kwam van Jan Snijders die meldde dat hij in het teambelang best remise wilde aanbieden. Zijn tegenstander accepteerde instantly, tot verbijstering van zijn teamgenoten die de doodsgeur dat het degradatiespook omgeeft, reeds roken. “Anders had ik verloren” was het steekhoudende argument van Jans tegenstander. “Als ik geweten had dat ik zo gewonnen stond, had ik doorgespeeld” zei Jan zelf na de post-mortem.   
Nog iemand die zich voor het team opofferde was Joost, die al voor de tweede keer verzocht werd op een hoog bord als kop-van-jut te dienen. Kop-van-jut is natuurlijk een job-van-excusez le mot en daarom veel lof voor de opoffering. Zijn geboden tegenstand kon evenwel niet voorkomen dat hij in het kielzog van Eddy ten onder ging aan een krachtige torenbatterij op, alweer, de a-lijn. Joosts koning werd op welhaast dezelfde wijze de dood ingedreven. Kopman René liep tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen op. In een warrig openingsduel was hij een centrumpion kwijtgeraakt waarna hij vakkundig van het bord werd geschoven. (3½ – 4½).

De laatste twee ronden krijgen we de twee sterkste tegenstanders uit de poule te bestrijden, Apeldoorn en Zwolle, die beide op één punt staan. Ook Leusden heeft zeven punten – onze enige nederlaag was tegen hen – en is naar mijn idee de kanshebber om kampioen te worden. We gaan het zien.

Wim Velker

JvO Kampioen Schoolschaak Amersfoort

Geplaatst op 14-02-2020 door Ton Schillemans

Op 12 februari togen 13 schaakteams van de scholen voor het Voortgezet Onderwijs in Amersfoort zich naar Het Zwaluwnest voor het kampioenschap van Amersfoort. Het is ten eerste vooral een leuk schaaktoernooi en op voorhand is er weinig te zeggen over het verloop van het toernooi. Formeel is het de vierde keer dat het toernooi er is. We zijn dus benieuwd hoe dit zal verlopen. Dit toernooi werd gelijktijdig gespeeld met het Schoolschaakkampioenschap voor het Basisonderwijs.

Er hadden 13 teams zich aangemeld. Waren dit er vorig jaar nog negen. Het schaken op het Voortgezet Onderwijs zit goed in de lift!! Leuk dat een heleboel scholieren zich met schaken bezig houden en ook nog mee wilden doen aan een schaaktoernooi. Een groot aantal spelers hadden nog niet eerder meegedaan aan een toernooi tussen scholen. Het Corderius was de kampioen van de afgelopen twee jaar en kwam de titel in ieder geval verdedigen. Verder deden er teams van het JvO, Guido de Bres, het Taalcentrum/Element en het Vathorst College mee. Natuurlijk ook nog enkele teams van Corderius.

In de eerste ronde speelden van de scholen het eerste team tegen het tweede team. Het eerste team van Corderius  won van het tweede team. Bij Guido was dat verrassend niet zo: Guido 2 won van Guido 1!! Wel won Guido 3 van Guido 4. In de eerste ronde won het JvO 1 van JvO 2 en was Corderius 3 vrij.

Eindstand Voortgezet Onderwijs

Nr.TeamnaamPuntenBordpunten
1JvO 1813
2Corderius 1812
3 Guido 388
4 Guido 168,5
5 Guido 268
6Corderius 267
7Corderius 365,5
8 JvO 254,5
9 JvO 346
10Vathorst 145
11Element 144
12Vathorst 234
13Guido 424,5

Het werd wel snel duidelijk dat Corderius 1 met een sterk team was gekomen. Uiteindelijk won Corderius 1 alle drie de wedstrijden (ook die tegen JvO 1!), maar ook verrassend deed Guido 3 dat ook. Beide teams hadden zes punten en speelden in de vierde ronde tegen elkaar. Daarachter stonden wel 5 teams met 4 punten (dus 2 gewonnen en één verloren). Dus heel erg spannend.

Dus in de vierde ronde speelde Corderius 1 tegen Guido 3 (beide teams nog niets verloren). Het werd een spannende wedstrijd. Aan bord 1 won Tim zoals verwacht van Boris. Aan het tweede en derde bord kwamen de verrassingen. Rik vergistte zich in de partij en moest de overwinning aan Mark geven. Hetzelfde overkwam Lucas aan bord drie: het punt ging naar Julianne. Zo ontstond een koppositie voor Guido 3. Inmiddels was het daarachter een slagveld geworden wie er ook op 6 punten zouden komen. Dat lukte JvO 1 en Corderius 3. Dan kan je de slotronde voorspellen: Guido 3 moest tegen JvO 1. Dat was wel duidelijk: JvO 1 ging er wel even “voor zitten”. Ze speelden sterk en overspoelde Guido 3 met 3-0. Ook een bijzondere uitslag: had Guido 3 teveel gegeven in de partij daarvoor??

Zo gebeurde het dus dat Corderius 1 en Guido 3 in een spannende strijd zaten en uiteindeljik JvO1 er met het kampioenschap ervan door ging. Slotsom: Zowel JvO 1, Corderius 1 en Guido 3 hadden onderling een keer gewonnen en verloren. Dus alle drie 8 punten; dan geeft het aantal bordpunten de doorslag.

Zo was het een vermakelijke middag met leuke schaakpartijen en voor het eerst JvO kampioen!!

Daarmee is er weer een sportief en fantastisch toernooi gespeeld!!

Met dank aan de begeleiders: Stephan,  Alberto, Niek, Liesbeth en Jan. Bovendien kwam Tea Lanchava de bekers uitreiken.

Foto’s: kampioen, tweede plaats met Tea Lanchava, derde en vierde plaats.