7 juni weer schaken

Geplaatst op 28-05-2021 door Maus Beurkens

In tegenstelling tot het bericht dat eerder op deze website stond, gaan we weer schaken vanaf maandag 7 juni (i.p.v. maandag 31 mei)

Verslag OPOTH 2021

Geplaatst op 08-04-2021 door Wim Velker

Het laatste (?) Hoogland Oplostoernooi van het seizoen 2020 – 2021 is achter de rug. 23 deelnemers uit vijf landen – een record – namen er aan deel, waaronder drie vrouwelijke. Ook een record! Jammer was het dat een aantal usual suspects om diverse redenen niet kon meedoen. Jan Snijders, die we al een tijdje missen, en Jaap van Tuyll wens ik het beste en hopelijk een snel weerzien, evenals Peter Bakker. Anderen hadden familiaire verplichtingen, wat begrijpelijk is op een paasdag, ondanks de pandemie.

Toen ik de selectie samenstelde dacht ik aanvankelijk dat het een zwaar toernooi zou worden, maar na het uitwerken van de opgaven leek het mij toch een mooie mix van niet al te moeilijke opgaven gecombineerd met enkele zware uitschieters, waarbij het van belang was vooral alle (veel) varianten te geven. Britta Leib schreef mij weliswaar dat zij het zwaar had gevonden, maar Sietske Greeuw, en anderen vonden het over het algemeen wel te doen. Dat laatste zal in hoge mate de mening van Pier Jaarsma zijn geweest want met een clean sheet bereikte hij in 96 minuten de eerste plaats. En dat terwijl hij zich pas op het laatste moment aanmeldde. Gefeliciteerd Pier! Met zijn eerste plek revancheerde Pier zich voor zijn wat mindere optreden tijdens het STOOTH in februari. Dat hij kan oplossen had hij eerder al bewezen bij het ISC in Wijk aan Zee, in 2020.
Vreugdevol vind ik het dat onze Belgische oplosvriend Kobe Bleuzé tweede werd en daarmee eindelijk op het podium kwam na twee vierde plaatsen in STOOTH en KNOTH in december en een enigszins mislukt ONOK. Felicitaties ook voor jou, Kobe. Ik heb het al eens eerder geschreven en ik herhaal het: Kobe is een sterk oplosser, die bij het OBOK in de B-groep geregeld de neus van voren heeft.
Ook een fraai resultaat was er voor ons lid Gert Reichardt, die met 40 punten de laatste plek op het podium bezette. De zeszet bleek voor Gert de spelbreker, ondanks bijna een uur zoeken naar een oplossing. Toch gefeliciteerd met de derde plaats, Gert!
Ed Hoes en Peter Petri lukte het deez’ maal niet in de top-drie te eindigen, maar naar mijn mening kunnen ze tevreden zijn. Dat geldt ook voor Werner Moller en Sjoerd Meijer. De laatste steeg boven zijn enigszins middelmatige prestaties van de laatste tijd uit. Goed gedaan, Sjoerd. Tot het gezelschap met 35 punten had ook Jeroen Bollaart kunnen behoren. Jeroen begint steeds beter te presteren en met wat meer ervaring had hij zich gerealiseerd dat hij bij de tweede driezet alle slagmogelijkheden diende te noteren.
Sietske Greeuw werd de beste vrouwelijke deelnemer. De drie opgaven die ze miste vond ze moeilijk, maar achteraf had ze er toch wel één overschat.
Met kleine stapjes gaan Jeroen Vrolijk en Arjuna Soerjadi beter presteren Ajuna: 0 punten bij het ONOK, 1 bij het ODOK en nu 10!
Eigenlijk was er maar één persoon die dit maal onderpresteerde en dat was René van Alfen. Maar desondanks heeft René de tabel weer keurig verzorgd. Dank René.

Bij het samenstellen poog ik er altijd één opgave bij te doen die door alle deelnemers valt op te lossen, zodat er niemand met nul punten eindigt. Meestal lukt dat, ook nu weer. Opgave 3 was een leuke tweezet, waarvan de oplossing door alle deelnemers werd gevonden.

Het probleem is van C.H. Lamboo en verscheen in 1961 in Schakend Nederland. Zwart staat bijna pat dus wit kan niet ‘even’ de dame er bij halen met 1. Da2. Echter het verrassende en lichtvoetige zetje 1. b3, waarmee de zwarte koning zelfs meer vrijheid wordt gegeven, redt de zaak. Nu is het na 1…Kxc3  2. Pd5, 1…Ka3  2. Lc5 en 1…cxb3  2. Dxb3 in alle gevallen mat.

Het andere uiterste is een opgave die slechts door een enkeling valt op te lossen en die als breekijzer dient tussen de sterksten en de minder sterken. Deze keer was dat een zeszet, waarvan ik echter gedacht had dat hij door wat meer deelnemers dan alleen de nummers 1 en 2 opgelost zou worden.

De compositie is van M. Zucker en werd in 1988 gepubliceerd in de Deutsche Schachzeitung. De uitwerking is een tempospel waarbij wit het pat moet vermijden. Na 1. Ld6? zou dat bijvoorbeeld al het geval zijn.
Menig deelnemer liet de witte pionnen oprukken om met een eventuele dame mat te geven. Maar de pionnen dienen op hun plaats te blijven; zij dienen als blokkade tegen de mogelijke ontsnappingsroute van de zwarte koning over de damevleugel. De oplossing gaat als volgt: 1. Lh4! en nu 1…Kc5  2.Le1 Tegen de ontsnapping via b4 gericht. 2…Kd5  3. Lg3 Kc5  4. Ld6+ Kd5  5. Ke7 Kc6  6. Le4 mat. Ook een poging via de koningsvleugel te ontsnappen mislukt: 1…Ke5  2. Lg5 Kd5  3. Lf4 Kc5 en verder zoals in de eerste variant. Niet goed is 1. Lg5 Ke5!  2. a6 Kd5  3. a7 Kc5  4. Ld2 Kd5  5. a8D+ Ke5  6. De4+ Kf6  7. De7 en mat in zeven zetten!  

Met dit Paastoernooi is er, wat mij betreft, een einde gekomen aan de online oplostoernooien voor dit seizoen. Volgend seizoen treffen we elkaar hopelijk weer in de zaal, maar een Engelse deelnemer suggereerde al om ook dan door te gaan met online oplostoernooien. Het overdenken zeker waard. Voor nu dank ik alle deelnemers voor hun bijdrage en wellicht tot ziens.

(Verantwoording: de tekst is van Wim Velker, de tabel is verzorgd door René van Alfen, de foto’s en selfies komen van de deelnemers zelf en Lars Slofstra heeft alles tot één geheel gemaakt).

Oplostoernooi op tweede paasdag

Geplaatst op 09-03-2021 door Wim Velker

De schaakvereniging Hoogland heeft het afgelopen jaar diverse oplostoernooien online georganiseerd. Op Tweede Paasdag, maandag 5 april a.s., zal het laatste toernooi van dit seizoen worden gehouden. Het ONLINE PAASOPLOSTOERNOOI HOOGLAND 2021 (OPOTH 2021).

Zoals gebruikelijk zullen er negen opgaven zijn die in een tijdbestek van twee uur – ’s avonds van 20.00 uur tot 22.00 uur – dienen te worden opgelost.
Wil je het ook eens uitproberen, dit bijzondere onderdeel van onze schaaksport, meld je dan aan op wimvelker@hotmail.com

In de ban van de tweezet

Geplaatst op 10-02-2021 door Wim Velker

Maandag 8 februari organiseerde Hoogland het volgende oplostoernooi in een reeks. Dit keer was het toernooi eenvoudig gehouden, in die zin dat de opgaven slechts tweezetters bevatten. Hierdoor moest het mogelijk zijn dat ook oplossers die wat minder bedreven zijn in deze tak van sport een hogere score dan gebruikelijk konden behalen.
30 deelnemers mocht toernooidirecteur en probleemselecteur Wim Velker (ik dus) begroeten. Hieronder waren zes Belgische deelnemers – inmiddels ‘oude bekende’ op de online oplostoernooien van Hoogland – en, voor het eerst, drie deelnemers uit Duitsland, waarvan twee vrouwelijke.  


Een fraai internationaal gezelschap dat zich stortte op de negen opgaven waarvoor zoals gebruikelijk twee uur bedenktijd beschikbaar was. Alfred Gaasbeek, de winnaar van Hooglands KNOTH 2020 zes weken eerder, had die tijd niet nodig. Na 36 minuten reeds zond hij een foutloos blaadje op. Daar kon niemand meer aankomen, ook Johan Beije niet. Die meldde nog wel dat hij zich gehaast had omdat hij verwachtte dat Alfred ook snel zou oplossen, maar zijn resultaat – ook alles goed – kwam 18 minuten na dat van Alfred binnen. Beide heren zijn overigens regelmatige deelnemers in de internationale A-groepen.
Verrassend derde werd Ed Hoes. Ed is/was een regelmatig deelnemer aan de internationale  B-groepen, dus weet wel iets van oplossen, maar de tijden voor de pandemie was hij niet meer zo frequent op de toernooien aanwezig. Dit was zijn eerste Hoogland-oplostoernooi. Eds derde plaats hield Kobe Bleuzé, de Belgische B-groep voorvechter, voor de tweede keer in zes weken van het podium af. Bij het KNOTH 2020 moest hij landgenoot Peter Petri voor laten gaan met twee minuten tijdsverschil, en deze keer was het nog dramatischer: slechts één minuut verschil.
Beste regionale speler werd verrassend Gerben van Pel. Met zijn vader!! Gerben had gevraagd of hij een keer samen met zijn oude vader mocht spelen, wat ik, éénmalig(!), heb toegestaan. En het betaalde zich uit.
Britta Leib werd de beste vrouwelijk deelnemer met een zestiende plaats. Bovenaan in het rechter rijtje, zeg maar. Britta kennen we van haar deelname in de A-groep bij het ONOK in Nunspeet in 2019.
Er waren maar liefst zeven deelnemers die voor het eerst aan een online oplostoernooi van Hoogland mee deden. Hopelijk is het hen zo goed bevallen dat zij een volgende keer weer van de partij zijn.

Zoals gezegd was het een toernooi met niet al te zware opgaven. Toch waren er wel wat hindernissen, blijkbaar. Dat begon al met opgave één, waar tot mijn verbazing Pier Jaarsma over struikelde. Pier was (o.m.) winnaar van de B-groep van het ISC bij het Tatatoernooi 2020.

Het gaat om de volgende eenvoudige stelling van G. Carpenter, gepubliceerd in de Dubeque Chess Journal, in 1873.

Het mat in twee laat zich realiseren met de stille zet 1. Dh3. De zwarte koning heeft nu één veld maar wordt na dit te hebben betreden mat gezet: 1…Ke4  2. Tc4 mat. Opgemerkt zij dat 1. Dg3 niet werkt omdat er dan volgt 2. Tc4+ Kf5. Veld f5 wordt vanuit h3 in de gaten gehouden.

De moeilijkste tweezet was opgave zeven, een compositie van Udo Degener, die de vijfde prijs won op het Reiniers Memorial van 1990. Slechts de helft van de deelnemers kwam hier tot de juiste oplossing.

Verleidelijk in deze stelling is 1. Te3 wat enkele oplossers ook gaven.  Op 1…Txb4 is dan 2. Pe6 inderdaad mat, maar zwart heeft beter: 1…Lf3! Wat de andere matzet, 2. Pe2, verhindert. De correcte zet is het verrassende 1. exd6! met de dreiging 2. Pe6 mat. Na de tekstzet krijg je 1…Txb4  2. Pe6 mat, 1…g5  2. Dh8 mat, 1…Ld5  2. Txd5 mat.

Opgave negen, het zelfmat, zette ook menig deelnemer op het verkeerde been, vanwege een verrassende en venijnige finesse. Het gaat om een compositie van Wolfgang Pauly uit 1910, die verscheen in The White Rooks.

Bij een zelfmat wil wit dat zwart hem (wit) mat zet, maar zwart wil dat juist niet. Wit moet hem dus ‘dwingen’. Het is duidelijk dat zwart in het diagram wil verhinderen dat hij gedwongen wordt zijn f- of h-pion op te spelen omdat wit dan mat staat. Wit brengt zwart derhalve in tempodwang. Hij doet dat met 1. Te5 en nu 1…Kh7 (of 1…Kf7) 2. g8T! Nu kan de zwarte koning geen zet meer doen en moet hij wel mat geven met 2…f2 of 2…h2. Bijna alle deelnemers hadden de fraaie minorpromotie wel gezien, maar menigeen was met 1. Tf6 (of 1. Tf5)  begonnen, maar zwart heeft nu sterker, namelijk 1…f2+! waarna 2. Txf2 gedwongen is en het mat van de baan.

Wederom lieten de deelnemers weten hoe leuk ze het toernooi hadden gevonden. Dus: op naar het volgende, misschien nog in april voordat na de zomer het gevaccineerde leven weer een gebruikelijker vervolg zal krijgen.

Dit verslag is geschreven door Wim Velker, René van Alfen heeft de tabel verzorgd, de foto’s zijn door de deelnemers zelf gemaakt en Lars Slofstra heeft alles tot één geheel gesmeed. Iedereen dank.

8 februari Simpel Tweezet Online OplosToernooi

Geplaatst op 25-01-2021 door Wim Velker

Als gevolg van de Covid-19 pandemie heeft Hoogland al een aantal online oplostoernooien georganiseerd, nu deze niet in de zaal konden plaatsvinden. Onder oplossers is er veel enthousiasme voor deze toernooien ontstaan. Vandaar dat we een volgende gaan organiseren.

Op maandagavond 8 februari wordt het STOOTH 2021 (Simpel Tweezet Online OplosToernooi Hoogland) gehouden, van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het ‘Simpel’ slaat op het feit dat alle opgaven tweezetters zijn. Zeven klassieke (‘gewone’) opgaven, een helpmat en een zelfmat. De opgaven zijn zodanig dat dat ook beginnende oplossers een aantal problemen moeten kunnen oplossen. Lijkt het je leuk om dit onderdeel van het schaakspel eens uit te proberen, dan is dit een goede gelegenheid. Meld je aan bij wimvelker@hotmail.com

Geslaagde KNOTH

Geplaatst op 30-12-2020 door Wim Velker

Op de rand van het merkwaardige jaar 2020 organiseerde de Schaakvereniging Hoogland een laatste oplostoernooi. Toernooidirecteur, opgavenuitzoeker en wedstrijdleider Wim Velker (ik dus) had nagenoeg zijn gehele oploskennissenkring aangeschreven met een uitnodiging tot deelname. Er kwamen tegen de dertig aanmelding binnen waarvan er uiteindelijk, na enkele retirades, 26 overbleven, waarvan er 25 daadwerkelijk deelnamen. (Oplosvriend Peter Bakker voelde zich op de oplosavond helaas niet lekker en deed derhalve  niet mee).
Bijna een derde van de deelnemers kwam niet uit Nederland. Zeven Belgische oplossers, waarvan zes van de Geelse Schaakkring waar wereldtopoplosser Eddy van Beers lid is, en Luxemburg-based Sietske Greeuw. Zij was één van de twee vrouwelijke deelnemers in dit toernooi, die in de OBOK’s haar mannetje al heeft gestaan. Ook nu reikte zij hoog – een fraaie zesde plek – dit maal niet gehinderd door vroegtijdig babygehuil.

Uit de tabel (zie onder) blijkt dat het aan de top spannend is geweest en dat de strijd om de podiumplaatsen op tijd werd beslist. Op alle opgaven scoorden Alfred Gaasbeek en ‘onze’ Gert Reichardt gelijk, maar Alfred, in de ONOK’s en OBOK’s altijd deelnemer in de A-categorie, was sneller klaar en werd daarmee met 41 punten, uit een maximum van 45, glorieus winnaar.  Gefeliciteerd Alfred! Maar zeker ook gelukwensen voor Gert voor een even indrukwekkende prestatie. In de strijd om de laatste podiumplek viel Kobe Bleuzé helaas af. Helaas omdat hij in de provisional standings de eerste plaats bezette met 45 punten. Alles goed! Naar aanleiding daarvan mailde Lucas van Mil: ‘Wow, er is zelfs iemand die alles goed heeft. Bizar knap!’. Treurig genoeg moest ik zijn enthousiasme temperen. Kobe had mij al bericht dat ik een fout had gemaakt door hem voor opgave 7 vijf punten toe te kennen waar hij geen antwoord had ingeleverd. Ook René van Alfen attendeerde mij erop dat ik hem te veel punten had toegekend. Zeer sportief, zoals dat behoort te zijn! Dank heren. Maar geen misverstand: met zijn vierde plaats leverde Kobe, ook een oplosser die in het OBOK in de B-groep zijn neus altijd aan het venster heeft, een puike prestatie. Immers: slechts één punt van de winnaar(s). Het zelfde geldt natuurlijk voor Peter Petri, oud-Belgisch oplosinternational, die afgelopen voorjaar een rentree maakte in het oplosschaak tijdens het internationale on-line oplostoernooi van Hoogland en de smaak blijkbaar weer te pakken heeft. Slechts het missen van een variant in het zelfmat verhinderde dat hij puntsgewijs op dezelfde hoogte kwam als de nummers één en twee. Maar ook felicitaties voor een geweldige prestatie aan Peter en Kobe.

Van de overige deelnemers wil ik er nog drie noemen. Lucas van Mil die in zijn tweede oplostoernooi vijfde werd, debutant Jeroen Bollaart, die waarschijnlijk nog hoger was geëindigd als hij geweten had dat in zelfmats het geven van enkel de sleutelzet niet volstaat (maar desondanks een fraai debuut, Jeroen) en Liese Roymans, de andere vrouwelijke deelnemer. Liese is pas 14 jaar maar bereikte met 20 punten een mooie 16e plaats. Maar wie weet, met kleppers als Eddy van Beers en Kobe Bleuzé in haar vereniging gaat zij wellicht heel hoog reiken. En misschien trekt zij vader Kris dan wel mee naar die grote hoogten.

Het onderscheid tussen de top vijf en de rest van het veld wordt gesymboliseerd door opgave vier, een op het oog niet zo moeilijke driezet, die echter voor de meesten (te) zwaar was om op te lossen.

De compositie is van Dr. P Stoehr en verscheen in 1979 in Der Tagesspiegel. De vraag is waar wit moet beginnen. Zo faalt het voor de hand liggende 1. Le4 op 1…Kf2  2.Tg1 Kxe2  3.Tg2 en de koning kan naar d1 ontsnappen. Wit moet dus eerst een zet doen die het wezen van de stelling onaangetast laat, en dat is de stille zet 1. Ph2! Nu volgt er 1…Kxh2 (of 1…Kh3)  en nu wel 2. Le4 en 3. Th1 mat. De hoofdvariant luidt echter 1…Kf2  2. Tg1! Ook een niet gemakkelijk te vinden zet, maar de beloning is 2…Kxe2  3. Tg2 mat.

In een oplostoernooi poog ik altijd één opgave erbij te doen die normaal gesproken door alle deelnemers valt op te lossen (niemand moet met lege handen achterblijven) en één die zeer moeilijk is en waarvan de oplossing slechts door de allersterksten wordt gevonden. Dat was deze keer een achtzet van Baldur Kozdon die in het Probleemblad van 2011 verscheen.

Omdat dit een moeilijke opgave was, had ik voor de sleutelzet een punt waardering gereserveerd, in de veronderstelling dat enkelen deze wel zouden vinden omdat hij nogal voor de hand ligt, namelijk 1. Pc4 Dreigt 2. Pb2 mat. 1…Tg1 Gedwongen want 1…Tf1  2. Tc3+ Ke2(Ke1)  3. Txe3 mat wat het ook is na 1…Te2  2. Td2+ Ke1  3. Td1. 2. Tc3+ Ke2(Ke1)  3. Txe3+ Kf1  4.Lc6! Het alternatief 4. Pd2 duurt twee zetten langer. 4…Tg2  5.Pd2+ Kg1  6. Pf3+ Kf1  7. Le4 en nu 7…Tg1 (op andere zetten volgt 8. Ld3 mat) 8. Pd2 mat. Ja, hij was moeilijk maar mooi!
Gert Reichardt kwam met een eigen variant die tot mat leidde, maar daar zat een gat in: 1. Pc4 Tg1  2. Pb2+ Ke1  3. Pd3+ Kf1  4. Pf4 e2  5. Lb3 Ke1  6. Txe2+ Kf1  7. Lc4 en mat op de volgende zet. Helaas behoeft zwart geen 4…e2 te spelen; met 4…Ke1 redt hij zich.

Ik dank alle deelnemers voor een sportief toernooi en iedereen voor de vriendelijk mails die ik mocht ontvangen. Menigeen was tevreden over het resultaat en een enkeling kon de teleurstelling (over het eigen falen) niet helemaal verbergen. De suggestie uit deze hoek om eens een wat simpeler toernooi te organiseren met alleen tweezetters overweeg ik. Dus wie weet tot de volgende keer met een STOOTH (Simpel Tweezetters Online OplosToernooi Hoogland).

Wim Velker

De resultatentabel is gemaakt door René van Alfen. Lars Slofstra heeft de foto’s (door de deelnemers zelf gemaakt) toegevoegd en alles tot één geheel gesmeed. Dank.

Eindstand KNOTH 2020

28 december Kerst-Nieuwjaar OplosToernooi Hoogland

Geplaatst op 21-12-2020 door Wim Velker

In de eerste maanden van de pandemie organiseerde Hoogland verschillende online oplostoernooien ter ontspanning van de schakers. Deze toernooien oogsten veel lof van de deelnemers. Nu Nederland opnieuw in lock-down is en de feestdagen op een andere wijze worden ingevuld dan gebruikelijk, organiseren we opnieuw een online oplostoernooi, het KNOTH 2020 (Kerst-Nieuwjaar OplosToernooi Hoogland 2020). Wedstrijdleider en probleemuitzoeker is zoals gebruikelijk Wim Velker.

Zoals altijd bij Hoogland zullen er negen problemen moeten worden opgelost, waarvoor twee uur beschikbaar is. Per probleem vallen er maximaal 5 punten te verdienen. We houden dit toernooi op maandag 28 december van 20.00 tot 22.00 uur. Wil je meedoen, meld je dan aan op wimvelker@hotmail.com

Geen Schaak t/m …..

Geplaatst op 19-12-2020 door Maus Beurkens

Ivm met de lock-down is de inham gesloten tot nader order. De Interne Competitie en Rapid staan stil. Afhanklijk van de datum waarop weer geschaakt mag worden, en het aantal ronden dat resteert in de Interne en de in Rapid Competitie zullen we berichten over het verdere vervolg. Zodra er positief nieuws is vanuit het kabinet, zullen we de plannen voor de rest van het schaakjaar concretiseren, Wij hopen dat er voor de zomer nog wel live geschaakt kan worden!

Maus Beurskens