OSKA

OSKA 2015-2016

Geplaatst op 31-10-2015 door Pieter Quelle

OSKA

{aridoc engine=”iframe” width=”800″ height=”1000″}documenten/flyerOSKA201516.pdf{/aridoc}

Reglement Open Schaak Kampioenschap van Amersfoort.
   

 1. Het kampioenschap wordt gespeeld op 7 vastgestelde avonden verspreid over het seizoen. De datum voor de eerste avond wordt in de aankondiging vastgelegd. De overige zes zo snel mogelijk na de aankondiging.
 2. Speellocaties zijn de speellocaties van de deelnemende Amersfoortse verenigingen. De locaties worden in de aankondiging voor elke speeldatum vastgelegd.
 3. Ingeval van verhindering:
  1. Indien een speler op de geplande speelavond verhinderd is, overlegd zij/hij met haar/zijn tegenstander en de (hoofd)wedstrijdleider voor een alternatieve speeldatum. Deze datum kan alleen voor de geplande speeldatum zijn, vanaf het moment dat de indeling bekend is. Uitzondering voor de eerste ronde, die kan tot uiterlijk twee weken na de geplande datum worden gespeeld.
  2. Indien het niet lukt om op een van de Amersfoortse clubavonden kan in overleg met de hoofdwedstrijdleider een alternatief worden gezocht.
  3. Het is alleen mogelijk ronde 1 tot en met 6 de partij te verschuiven. De laatste speelronde is in principe een verplichte speeldatum! (zie echter ook artikel 8e).
 4. Deelnemers aan het toernooi zijn lid van een Amersfoortse schaakvereniging of inwoner van Amersfoort.
 5. Er wordt gespeeld volgens het laatst bekende FIDE reglement. Hierop zijn de volgende uitzonderingen gemaakt:
  1. Een speler mag maximaal 1 uur te laat arriveren voor de partij (artikel 6.6).
  2. Een remise mag worden aangenomen indien redelijk, zonder tussenkomst van een wedstrijdleider (artikel 9.1).
  3. Telefoons mogen worden meegenomen, maar moeten uit staan tijdens de partij (artikel 11.3).
 6. De indeling wordt gedaan volgens Zwitsers op Weerstandspunten.
  1. De indeling wordt zo snel mogelijk na een speelronde bekend gemaakt.
  2. Niet doorgegeven uitslagen worden als 0-0 verwerkt.
  3. De indeling zal online beschikbaar zijn en indien mogelijk ook worden gemaild naar de deelnemers. Van de clubs wordt verwacht dat zij de indeling in hun clublokaal beschikbaar hebben.
 7. Speeltempo is 1:50 uur voor de hele partij met een increment van 10 seconden per zet vanaf de eerste zet.
 8. De wedstrijdleiding bestaat uit een hoofdwedstrijdleider en de wedstrijdleiders intern van de club waar gespeeld wordt.
  1. De hoofdwedstrijdleider is verantwoordelijk voor de indelingen, verwerken van de resultaten en de standen.
  2. De wedstrijdleider intern van de club waar gespeeld wordt is verantwoordelijk voor het goede verloop van de wedstrijd ter plaatse.
  3. De wedstrijdleider intern stuurt de resultaten door aan de hoofdwedstrijdleider voor verwerking.
  4. Een speler kan bij de hoofdwedstrijdleider in beroep gaan, indien hij/zij het niet eens is met een door de wedstrijdleider genomen beslissing. Dit dient zo snel mogelijk na de beslissing schriftelijk of per email te worden gedaan.
  5. Slechts in zeer dringende gevallen kan de hoofdwedstrijdleider toestaan dat een partij uit de laatste ronde vooruit wordt gespeeld.
 9. Resultaten worden niet doorgegeven aan de KNSB voor verwerking van de rating.
 10. Gelijk eindigen. Bij gelijk eindigen worden de geldprijzen niet gedeeld. Bij gelijk eindigen wordt de volgorde in de stand als volgt bepaald voor de titel Open Kampioen van Amersfoort en voor de verdeling van de prijzen:
  1. Onderling resultaat (indien mogelijk en alleen voor de top).
  2. Sonneborn-Berger.
  3. Progressieve score.
  4. Loting (alleen voor de eerste plaats).
 11. Spelers die herhaaldelijk niet op komen dagen zonder afmelding worden uit de competitie gehaald en worden bij een volgend toernooi geweigerd.
 12. Indien zich een situatie voordoet, welke niet in bovenstaand reglement is beschreven, beslist de hoofdwedstrijdleider.