OPOTH 2022 blijkt lastig

Geplaatst op 20-04-2022 door Wim Velker

Het laatste online oplostoernooi van dit seizoen, georganiseerd door Hoogland,
heeft een, in mijn ogen, verrassende winnaar opgeleverd. Paul Keres-speler
Jeroen Bollaart, die nog niet zo lang oplost, bleef met 30 punten er twee voor
op ervaren oplosser Tjibbe van de Meulen. Felicitaties voor jou, Jeroen en
natuurlijk ook voor Tjibbe. Derde werd Engelsman Paul Epstein.
Congratulations Paul. Paul krijgt bovendien een compliment voor zijn gedrag.
Per abuis had ik hem 5 punten meer toebedeeld waardoor hij winnaar leek te
zijn geworden. Maar gelukkig corrigeerde Paul mij. Thank you Paul for your
sportmanship. Dat geldt ook voor Britta Leib die ik per saldo drie punten te veel
had toebedeeld, waar zij mij zeer sportief op attendeerde. Ook dank aan Britta.
Het aantal deelnemers was lager dan we de afgelopen twee jaar gezien
hebben. De voorspelling van mooi weer en het opheffen van alle lock-down
maatregelen zullen daar een belangrijke rol bij hebben gespeeld. Een aantal
van de reguliere deelnemers liet mij weten dat zij familiaire afspraken hadden
staan op de oplosavond. Daar staat tegenover dat zij die wel deelnamen het
weer een fijn toernooi vonden, ondanks de, deze keer, blijkbaar relatief hoge
moeilijkheidsgraad.


Dat het moeilijk was blijkt wel uit de behaalde scores van de hoogst
geëindigden en uit de gebruikte tijd. Met uitzondering van Katja Summaro – fijn
dat je er weer een keer bij was, Katja – leverde iedereen zijn formulier pas op
het laatste moment in. Dat er, zoals gebruikelijk, 2 of 3 moeilijke opgaven
bijzaten, daar was ik me van bewust, maar niet dat het over de gehele linie
moeilijk was.
Een opgave die ik vooraf als moeilijk had ingeschat maar waar redelijk op werd
gescoord was de vijfzet van S. Chyrulik, die in 1975 de eerste prijs verwierf van
Zvyazda.

Zwart heeft slechts twee legale zetten, …Kb1 en …Lb1. Maar ook wit is beperkt
in zijn zettenkeuze, daar hij …b1D moet verhinderen. Het zou mat in drie zijn
als de witte koning niet in de weg stond: 1. Dd4 Lb1 (1…Kb1 2. Dd1 mat) 2. Dg2
Ka2 maar nu kan 3. Da8 niet. De koning moet dus eerst weg en b8 blijkt het
aangewezen veld. Derhalve: 1. Kb8! Kb1 2. Dc3 Ka1 3. Dd4 Lb1 4. Dg1 Ka2 5.
Da7 mat.

Ik dank iedereen voor zijn deelname en wie weet vervolgen we in het najaar.

Het verslag is gemaakt door Wim Velker, René van Alfen heeft de tabel verzorgd, de selfies
zijn door de deelnemers gemaakt en Lars Slofstra heeft alles tot een geheel gesmeed.

  • Agenda Junioren

  • Les