Oplosteam Hoogland wint toernooi

Geplaatst op 20-05-2020 door Lars Slofstra

Afgelopen maandagavond vond het voorlopig laatste online oplostoernooi plaats van dit seizoen. Het was een teamtoernooi waarvoor acht teams met 3 oplossers per team, waren uitgenodigd. Toernooidirecteur / wedstrijdleider was Wim Velker (ik dus). Er waren zoals gebruikelijk bij de oplostoernooien van Hoogland, ongeacht of deze online of in de zaal worden gehouden, negen opgaven waarvoor twee uur oplostijd beschikbaar was. Per opgave waren er maximaal vijf punten te verdienen. 

Naast twee teams van Hoogland waren er de usual suspects van het Schaakgenootschap Amersfoort en Leusden. Paul Keres kwam met een team waarvan de spelers al bij voorgaande oplostoernooien aanwezig waren, de Nederlandse Bond van Probleemvrienden (‘De Oplosbond’) kwam met een team en er was een combinatieteam van Ede / ASV Arnhem. De buitenlandse noot werd verzorgd door de schaakvrienden van de Geelse Schaakkring die jaarlijks het OBOK verzorgen. Wereldtopper Eddy van Beers hadden zij niet in stelling gebracht.

In mijn vooruitpeinzen had ik gedacht dat de teams redelijk dicht bij elkaar zouden liggen, maar toen de kruitdampen waren opgetrokken bleek Hoogland I ver vooruit te zijn. Lars Slofstra, René van Nieuwenhuizen en Gert Reichardt scoorden gezamenlijk 101½ punt (van de mogelijke 135), liefst 17 meer dan het drietal van Paul Keres en 22½ meer dan Ede / ASV dat derde werd.  Een fraaie prestatie die lof en hulde en natuurlijk een felicitatie verdient. Het laat ook zien dat de aandacht die er bij Hoogland wordt gegeven aan deze discipline van het schaakspel vruchten afwerpt.
Voor Leusden was het jammer dat derde man Peter Weijgertze totaal vergeten was dat deze avond zou plaatsvinden. Maar niet alleen daardoor was het resultaat van het team wat teleurstellend.
Voor de resultaten van de andere teams verwijs ik naar de tabel.

Ook in de individuele stand was er een mooi succes voor Hoogland. Oploslid Lars Slofstra bleek met 40 punten de beste score te hebben neergezet. Slechts de moeilijke 5-zet was hem te machtig. Na zijn winst in de B-groep in ons Internationale online toernooi wederom een fraaie prestatie van Lars. Met 35 punten werd de ervaren Edenaar Alfred Gaasbeek tweede en P.K.-er Thomas Manschot met hetzelfde puntentotaal derde, op tijd. Een mooie prestatie van de laatste, na zijn debuut vierde plaats in de B-groep, in het internationale online toernooi.
Goede c.q positief verrassende prestaties waren er ook van Joost Hooning (Hoogland II) Arend van de Lagemaat (Paul Keres) en Jaap van Tuyll (Leusden) die voor de tweede keer op rij er blijk van lijkt te geven zijn mindere periode achter zich te hebben gelaten. Ron Flohr (SGA) verbeterde zich weer en zijn clubgenoot Shahroez Shahrizadeh bewees ten tweede male over degelijke oploskwaliteiten te beschikken.

Toen ik de opgaven samenstelde, wilde ik een gemiddelde B-niveau bereiken. Daarin dacht ik geslaagd te zijn, met zes in mijn ogen niet al te moeilijke opgaven en enig venijn bij de opgaven 7, 8 en 9. En als je oppervlakkig kijkt, naar de tabel, dan lijkt het alsof mijn opzet geslaagd is. Maar uit de opmerkingen van de deelnemers die mij gewerden bleek dat velen het toernooi erg zwaar hadden gevonden.  Ook de volgende opgave, een vierzet van H.P. Rehm uit Probleemblad1959, viel niet iedereen gemakkelijk.

De oplossing gaat als volgt: 1. Tb8+ Kh7  2. Th8+! Kxh8  3. Kg6 en mat op de volgende zet. Gelijk 1. Kg6 is niet goed. Zwart speelt dan 1…axb1D en de toren op d3 staat gepend. Dit matmechanisme is, dacht ik, heel bekend, maar lang niet iedereen vond de oplossing van het probleem. Ik vroeg me af waar ik het mechanisme van kende want naar mijn idee had ik dat in mijn jeugd al geleerd. Vanmorgen, toen ik aan dit verslag begon en er nog eens over nadacht wist ik het ineens: Donner – Spanjaard! Het Ritmeestertoernooi in Veenendaal. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw organiseerde de sigarenfabriek Ritmeester een nationaal toernooi waarbij een invitatiegroep waar de (sub)topspelers van die tijd voor werden uitgenodigd. Bouwmeester prismadeeltje 2, was mijn volgende gedachte. En inderdaad, op pagina 65 staat een diagram met de volgende stelling:

Donner heeft zijn tegenstander geheel overspeeld en de winst is een kwestie van tijd, maar wits volgende zet blijkt een bok: 1. Tga7, al kijkt niemand naar 1…Th1+!!  2. Kxh1 Kg3! En het mat is onontkoombaar. 

Meerdere oplossers berichtten dat zij bij de opgave van Rehmnooit naar de eerste zet hebben gekeken omdat het niet gebruikelijk is dat de sleutelzet een schaak is. Hetzelfde gold voor opgave 7, een vijfzet van Manfred Zucker uit 1968. Maar ondanks(?) de schaakgevende sleutelzet ontving het probleem de eerste prijs van Die Schwalbe.

Het is de witte pion die in de weg staat. Deze moet eerst worden opgeruimd: 1. Pe2+ Kxf3  2. Pg1+ Alleen zo! Met 2. Pd4+ komt wit niet aan de mat in vijf. 2…Kg3 De beginstelling is weer ontstaan echter zonder de vervelende witte pion. 3. De2! Nu bevindt zwart zich in zugzwang. 3…Th1 3…Th2  4. Df3 mat. 4. Df3+ Kh2  5. Df2 mat. Gelijk 1. De2 faalt op 1…Th1! en nu is veld f3 niet beschikbaar voor de dame. Vandaar dat eerst de pion weg moet!
Gert Reichardt mailde dat hij de stelling tot en met 4. Df3+ op het bord had gehad maar helemaal de matzet had gemist! En dus de variant had verworpen! Zonde.

Dit toernooi was het vierde online oplostoernooi. Voor dit seizoen is het mooi geweest. De zomer komt eraan, we gaan naar buiten voor zover dat kan en mag. Een volgend toernooi zal in het najaar zijn, misschien zelfs in de zaal. Allen hartelijk dank voor de deelname en het sportieve gedrag. En dank aan René van Alfen voor het maken van de eindstandtabellen.

Wim Velker

OTOTH 18 mei 2020
123456789
Vereniging#2#2#2#3#3#4#5+z#2totaaltijd
1.Hoogland I1510151515101,51010101,5352
2.Paul Keres151551514,510001084,5352
3.Ede/ASV Arnhem1515514,514,55001079351
4.SG Amersfoort1510513,515101,50070308
5.Ned. Bond Schaakprobleemvrienden1510109,555001064,5342
6.Hoogland II155557,5500547,5328
7.SV Leusden105510551,50546,5231
8.Geelse Schaakkring (BE)1510090000034357
123456789
Nr.NaamVereniging#2#2#2#3#3#4#5+z#2totaaltijd
1.Lars SlofstraHoogland I55555505540114
2.Alfred GaasbeekEde/ASV Arnhem55555500535115
3.Thomas ManschotPaul Keres5555550535116
4.Jaap van TuijllSV Leusden5505551,50531,5115
5.René van NieuwenhuizenHoogland I5055551,55031,5120
6.Shahroez ShahrizadeshSG Amersfoort5554551,50030,581
7.Gert ReichardtHoogland I5555500530118
8.Peter BakkerNed. Bond Schaakprobleemvrienden5554,55000529,5118
9.Arend van de LagemaatPaul Keres55054,5500529,5120
10.Ron FlohrSG Amersfoort55055525109
11.Tjibbe van der MeulenNed. Bond Schaakprobleemvrienden5555000525112
12.Joost HooningHoogland II55550525114
13.René van AlfenEde/ASV Arnhem5504,550524,5118
14.Jaap van der TuukPaul Keres5555020116
15.Sjoerd MeijerEde/ASV Arnhem5554,500019,5118
16.Berry BeijerSV Leusden50550000015116
17.Szabi BuzoganyHoogland II50054,50014,5108
18.Jeroen SchuilSG Amersfoort5004,550014,5118
19.Johan VerachtertGeelse Schaakkring (BE)5504,500014,5119
20.Giovani KerckhoveGeelse Schaakkring (BE)5504,514,5120
21.Sietze de BoerNed. Bond Schaakprobleemvrienden50000500010112
22.Daan BaartmansHoogland II5000300008106
23.Jos HuysmansGeelse Schaakkring (BE)50005118
24.Peter WeijgertzeSV Leusden0