Bestuur

Voorzitter Pieter Quelle
voorzitter@schakeninhoogland.nl
 
Secretaris Henk van Diermen
033-2983879
secretaris@schakeninhoogland.nl
 
Penningmeester H. Oosterhout
06-19641064
IBAN: NL84INGB0002154818
t.n.v. Hoogland S.G.
penningmeester@schakeninhoogland.nl
 
Externe Competitie L. Slofstra
06-28155093,
externecompetitie@schakeninhoogland.nl
 
Interne Competitie Beer Heitinga
06-40428938
internecompetitie@schakeninhoogland.nl
 
Jeugdleider T. Schillemans
06-53958360,
jeugdzaken@schakeninhoogland.nl